Stärk din bildkomposition

Genom upprepning av linjer och färger. Det kan handla om ett staket och en stolpe där vertikala linjer upprepas. Eller en blå boll och en bågformad vattenstråle där bågformade linjer och den blå färgen återkommer. Lyckas du upprepa både linjer och färger i samma bild, har du en stark bildkomposition.

Kommentera