Fotografering på natten

Fotogragering på natten – Digitalkameror är bättre än vanliga kameror för nattfotografering eftersom de klarar att hantera olika färger bättre (läs mer om vitbalans i Kamerans manual). Du kan dessutom titta på bilden direkt efter att du tagit den och justera dina inställningar. Har du bara tålamod och experimentlusta kommer du långt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Leave a Reply