Fota månen

För att få skarpa närbilder av månen måste månen stå högt på himlen och atmosfären ska vara klar och stillsam. Bilden blir lätt oskarp av jordens täta atmosfär som är ungefär 100 km tjock och som innehåller mängder av partiklar, vattenånga, iskristaller osv. Därför är det viktigt att ta kort på månen när den står högt på himlen, när månen står över horisonten måste ljuset färdas längre tid genom atmosfären.

Du behöver ett robust stativ att montera kameran på. Ställ in kameran på högsta möjliga brännvidd. Det är viktigt att du undviker skakningar, använd gärna fjärrutlösare eller trådutlösare. Det är också användbart att använda kamerans inbyggda spegellås.

Ställ in en snabb slutartid, full bländaröppning och relativt hög ISO. Brus reducerar du senare i bildbehandlingen. För att få en konsekvent bildserie ställer du in fokus och exponering manuellt. Ta några testbilder så att du kan justera slutartiden.

Ta flera serier bilder i snabb följd. Månen ska ha samma placering i bildfältet. Bilderna sammanfogar du när du valt den bästa bildserien.

Lycka till!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply