Fota gruppbilder

När du fotar gruppbilder är det vanligt att det är en längdskillnad inom gruppen. Du uppnår det bästa kompositionen i form av en triangel genom att placera den längsta personen i mitten. För att ytterligare förstärka effekten genom att ställa den längre personen något bakom de andra två. Placera inte den längre personen för långt bak då du måste tänka på att du har alla i fokus.

Kommentera