Blinkfria gruppbilder

(Källa Illustrerad Vetenskap NR 6/2009). Det är svårt att ta gruppbilder utan att någon i gruppen blinkar på bilden. Ny forskning i Australien (av bla fysikern Piers Barnes) visar dock att om du ska ta ett gruppfoto av 30 människor, där alla garanterat har ögonen öppna, så måste du ta cirka 30 bilder. För grupper färre än 20 personer gäller som tumregel att du dividerar antalet männsiskor med tre för att beräkna hur många bilder du måste ta.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply